Gezondheid

Dit zijn de juiste quarantaineregels binnen het gezin

door Margo Ombelets

Gezondheidsinstituut Sciensano publiceert duidelijke regels over de nieuwe quarantaineregels binnen gezinnen. Stel: iemand binnen het gezin test positief, de gevaccineerde hoogrisicocontacten binnen het gezin moeten in geïsoleerde quarantaine gaan en zich laten testen tussen dag 3 en 6. Als die test negatief is, mag de huisgenoot weer uit quarantaine. Als aparte isolatie niet mogelijk is, of als het om niet-gevaccineerde huisgenoten gaat, zijn die regels anders.

Voor gevaccineerde hoog-risicocontacten zonder symptomen wordt tijdelijk nog slechts 1 PCR-test uitgevoerd, tussen dag 3 en dag 6 na het risicocontact (bij voorkeur dag 5). Tot ontvangst van een negatief testresultaat van deze test moet de persoon in quarantaine. In afwachting van het PCR-resultaat kan vanaf dag 4 de quarantaine eventueel verlaten worden, op voorwaarde dat een negatieve zelftest werd uitgevoerd. Zo nodig dient deze zelftest elke dag herhaald te worden. Voor gevaccineerde huisgenoten van een besmet persoon die niet geïsoleerd kan worden (bv. omdat het een jong kind is) valt de eerste test 3-6 dagen na het begin van symptomen/positieve test bij de indexpatiënt. Als deze test negatief is, mag de quarantaine beëindigd worden. Er moet wel nog een tweede test uitgevoerd worden aan het einde van de besmettelijke periode van de indexpatiënt (dus vanaf dag 10 na begin van de symptomen/positieve test bij het indexgeval, wanneer het index geval de isolatie beëindigt).

Ook uit quarantaine nog voorzichtig zijn
Een negatieve test op dag 3-6 sluit niet uit dat de persoon in kwestie toch besmet werd en zich nog in de incubatieperiode bevindt. Het is daarom uiterst belangrijk om het aantal contacten tot 14 dagen na het laatste hoog-risicocontact tot een minimum te beperken en contact met kwetsbare personen te vermijden. Ook bij het optreden van symptomen dient steeds een bijkomende test uitgevoerd te worden.

Deze wijzigingen zijn geldig vanaf nu, maar het kan zijn dat de call centra nog enkele dagen nodig hebben om alle technische aanpassingen te doen.

Om het proces van contactopsporing te versnellen, zal vanaf morgen een online tool ter beschikking staan. Via deze tool zullen indexgevallen zelf hun hoog-risicocontacten kunnen doorgeven, die dan automatisch testcodes zullen ontvangen.

Noodrem-procedure in lagere scholen
De 'noodrem-procedure' die reeds bestond voor kinderopvang, kleuter- en lagere scholen, waarbij een volledig klas in quarantaine geplaatst wordt gedurende minstens 1 week, wordt voortaan al geactiveerd vanaf 3 besmettingen in dezelfde klas binnen één week. Er wordt nogmaals aan herinnerd dat voor kinderen andere regels gelden naargelang ze een hoog-risicocontact hadden op school dan wel binnen het huishouden. Omwille van het hogere besmettingsrisico binnen het huishouden, moeten ongevaccineerde kinderen minstens in quarantaine blijven gedurende de hele isolatieperiode van het indexgeval.