Mobiliteit en Verkeer

Drones krijgen groen licht van privacycommissie

Hoewel de privacycommissie drones als een onbetrouwbare technologie voor de privacy beschouwt, zet ze toch het licht op groen voor de regelgeving van minister van Mobiliteit Galant (MR) rond drones. 

Voor de duidelijkheid: het gebruik van drones zelf heeft niets met privacy te maken. Pas wanneer ze persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld door een camera, is privacy een issue. De privacycommissie vindt drones wel een meer ingrijpende technologie voor de privacy dan vaste camera's of gewone bewaking vanuit de lucht: door hun hoge vlieghoogte zijn ze minder zichtbaar. Een drone is ook moeilijker opspoorbaar want geruisloos, en de persoon die hem bestuurt is moeilijk te vinden. Het toestel kan ook informatie verzamelen doorheen muren, daken, puin of wolken, overdag en 's nachts. Bovendien kan het niet alleen videobeelden maken, maar ook communicatiesignalen afluisteren, gezichten opsporen, bewegingen registreren of abnormale verplaatsingen melden. Ondanks al die bedenkingen geeft de privacycommissie toch een positief advies voor het Koninklijk Besluit van Galant. Haar KB stelt immers duidelijk dat de privacywetgeving moet worden toegepast.