Economie

Eerste steenlegging Agropolis in Kinrooi

embed
door Tom Kums In Kinrooi is vandaag de eerste steen gelegd van het incubatorgebouw van bedrijventerrein Agropolis. De incubator wordt al de negende in onze provincie en zal onderdak bieden aan start-ups die bezig zijn met agro-innovatie, dat is de land- en tuinbouw van de toekomst. Ook is het de bedoeling dat op het omliggende bedrijventerrein van 40 hectare zich innovatieve land- en tuinbouwbedrijven vestigen.