Mobiliteit en Verkeer

Eigenaars van elektrische fietsen krijgen nu ook een fietsvergoeding

Eigenaars van een snelle elektrische fiets zullen ook in aanmerking komen voor een fietsvergoeding. De ministerraad heeft dat zonet beslist. Sinds de nieuwe wetgeving van oktober 2016 worden speed pedelecs als een aparte categorie beschouwd en niet langer als ‘fietsen’, waardoor ze geen fiscaal recht openden op een fietsvergoeding.

“Een fietsvergoeding is bijzonder effectief om mensen uit hun wagen en op de fiets te krijgen. Wie resoluut kiest voor Koning Fiets, stimuleert ook het gebruik van speed pedelecs. Ik ben tevreden dat de regering ons voorstel realiseert.”, reageert CD&V-Kamerlid en mobiliteitsexpert Jef Van den Bergh verheugd. Hij roept minister De Block op om snel duidelijkheid te scheppen omtrent de vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen. 

De snelle elektrische fiets is populair en wordt steeds vaker ingeschakeld voor woon- werkverkeer. Ondanks de vele voordelen, hebben eigenaars van speed pedelecs vandaag geen recht op een fietsvergoeding aangezien deze fietsen als een aparte categorie van bromfiets worden beschouwd. Daar komt nu verandering in: de bestaande fiscale voordelen voor klassieke fietsen worden uitgebreid naar alle elektrische fietsen. “Werknemers die met een elektrische fiets naar het werk rijden, komen nu in aanmerking voor een fietsvergoeding van max. 0,23 euro/km. Ook werkgevers die zulke fietsen ter beschikking stellen aan hun werknemers en allerlei stimulerende maatregelen nemen (zoals douches installeren, …) kunnen hun kosten fiscaal aftrekken voor 120 %.”, verduidelijkt Van den Bergh.