Gezondheid

Elektrisch fietsen is goed voor de gezondheid van hartpatiënten

Elektrisch fietsen kan een hartpatiënt helpen om de conditie en gezondheid op peil te houden. Dat blijkt uit onderzoek van UHasselt en Hartcentrum Hasselt (Jessa Ziekenhuis). “Belangrijk daarbij is dat de patiënt zélf nog voldoende inspanning levert. Fietsen met een grote elektrische ondersteuning helpt niet”, aldus de onderzoekers.

Het is de eerste studie naar het potentieel van elektrische fietsen voor de revalidatie van hartpatiënten. Revalidatie is erg belangrijk na een hartaanval, hartoperatie of hartfalen: het leidt tot een verbetering van de gezondheid, een kleinere kans op vroegtijdig overlijden en tot een daling van het aantal ziekenhuisopnamen.

"Nog nooit onderzocht"
“Heel wat cardiologen krijgen van (hart)patiënten de vraag of elektrisch ondersteund fietsen wel aan te raden is en of dat hun gezondheid kan bevorderen. Maar het was moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven, want het was nog nooit onderzocht”, zegt prof. dr. Dominique Hansen, verbonden aan het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de UHasselt en aan het Hartcentrum Hasselt (Jessa Ziekenhuis).

15 hartpatiënten doen de test
De UHasselt/Jessa-onderzoekers lieten 15 hartpatiënten (gemiddelde leeftijd 64 jaar) een route van 10 kilometer op de weg afleggen met een gewone fiets, een fiets met lichte elektrische ondersteuning en met een fiets met zware elektrische ondersteuning. “Via een mobiele ergospirometrie maten we hun hart- en longfunctie en het calorieverbruik van de inspanning. Ook moesten de deelnemers aangeven hoe zwaar ze de inspanning ervoeren.”

Calorieën verbranden met elektrische fiets
Uit die resultaten bleek om te beginnen dat elektrisch fietsen voldoende intensief is – gemiddeld 73% van het maximale prestatievermogen (de fractie van je maximale uithoudingsvermogen) – in vergelijking met fietsen zónder elektrische ondersteuning. En in tegenstelling tot wat soms gedacht wordt: het verbruikt ook calorieën (gemiddeld 390 tot 450 kcal). “Met andere woorden: een hartpatiënt zou zijn/haar conditie en gezondheid op peil kunnen houden, of zelfs kunnen verbeteren, dankzij de elektrische fiets”, zegt professor Hansen.

Inspanning leveren
Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat die voordelen bij een té zware elektrische ondersteuning verdwijnen. “De intensiteit van de oefening (gemiddeld 68% van het maximale prestatievermogen) en het calorieverbruik (gemiddeld 323 kcal) liggen dan te laag. Een patiënt die omwille van fysieke beperkingen niet in staat is om gewoon te gaan fietsen, mag het zichzelf niet té gemakkelijk maken en moet nog wel degelijk een inspanning leveren – op een fiets met lichte elektrische ondersteuning, dus.”