Mobiliteit en Verkeer

Er komt een derde rijstrook voor E314 in Heusden-Zolder

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat een derde rijstrook aanleggen op de E314 ter hoogte van Heusden-Zolder. Over een afstand van 3,5 km wordt in beide de richtingen een extra rijstrook voorzien. Dit vanaf de brug over het Albertkanaal tot net voorbij de op- en afritten 27 ‘Circuit Zolder’.

Vlaanderen investeert €13,5 miljoen om het verkeer in Limburg vlotter en veiliger te maken. Na de aanleg van de extra rijstroken op de E313 tussen Lummen en Beringen, is de derde rijstrook op de E314 de volgende stap in het verhogen van de wegcapaciteit in het verlengde van het Klaverblad in Lummen. Dit moet de doorstroming er aanzienlijk verbeteren. Meteen wordt ook de volledige rijweg er over de volledige breedte vernieuwd. 

Permanente derde rijstrook
Er wordt gebruik gemaakt van de brede middenberm om het wegprofiel te verbreden. Zo is er ruimte voor een permanente derde rijstrook met pechstrook en plaatselijke pechhavens, zonder uit te breiden naar de buitenkanten van de autosnelweg. De bestaande rijweg wordt ook meteen over de volledige breedte grondig vernieuwd, tot en met de funderingen toe. Het wegdek van de drie rijstroken wordt uiteindelijk in asfalt heraangelegd.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts investeert €13,5 miljoen om Limburg weer vlot te trekken. “We laten meeropbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtwagens terugvloeien naar de weggebruikers”, zegt Weyts. “Investeren in extra wegcapaciteit is voor sommigen een taboe, maar ik kies voor oplossingen die de filedruk verlichten. Hier op de E314 zal die extra rijstrook een voelbaar verschil maken.”

Start in voorjaar 2019
Tijdens het voorjaar van 2019 zal in een eerste fase de autosnelweg in de richting van Lummen worden vernieuwd. Die werken zullen naar verwachting zo’n twee maanden in beslag nemen. Het verkeer zal dan tijdelijk over twee versmalde rijstroken in beide richtingen moeten rijden, op de andere zijde van de autosnelweg. Een exacte startdatum wordt nog vastgelegd na verdere voorbereidingen. De komende weken worden er ‘s nachts al enkele voorbereidende werken uitgevoerd (o.a. rooien middenberm), met beperkte impact op het verkeer. Op de vorderingen aan de kanaalbrug wordt alleszins niet gewacht om te starten met de eerste fase.

Vorderingen kanaalbrug E314
Bij de vernieuwing van het wegdek van de verhoogde noordelijke brug over het Albertkanaal zorgt de aanleg van de waterdichtingsrok voor oponthoud. De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer hopen vaart te kunnen maken eens de expertise door de gerechtsdeskundige is afgerond en de weersomstandigheden gunstig zijn. De kwaliteit van het geleverde werk primeert. Het AWV streeft ernaar om de verhoging van de kanaalbruggen van de E314 in de loop van dit jaar af te ronden.