Mobiliteit en Verkeer

Er komt trajectcontrole op de Bilzersteenweg tussen Riemst en Bilzen

door Margo Ombelets

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Bilzen zet de gemeente Riemst trajectcontrole in op de Bilzersteenweg (N745). Het traject op de Bilzersteenweg werd geselecteerd omdat er op die baan regelmatig te snel gereden wordt, en er ook veel ongevallen gebeuren.

Het traject op de Bilzersteenweg kwam naar voren na een data-analyse. De ongevallendata werden verwerkt tot een puntenscore. De ernst van de ongevallen en de graad van de verwondingen bepalen de veiligheidsscore van een wegvak/stuk van een bepaalde route. Deze score wordt dan vergeleken met de snelheidsmetingen op hetzelfde wegvak. De meest verkeersonveilige routes - waar een trajectcontrole ook een effectieve oplossing biedt - komen zo naar voren. De Bilzersteenweg is één van die verkeersonveilige routes die uit de analyse kwam.

"Snelheid van verkeer doen dalen"
"Doelstelling van de trajectcontrole is de snelheid van het verkeer te doen dalen en de verkeersveiligheid te verhogen. Volgens de meest recente Limburgse verkeersmonitor, gepubliceerd in november 2020, scoren we in Riemst erg goed op het vlak van verkeersveiligheid. Zo vonden er in Riemst bij het minste aantal ongevallen plaats in Limburg. Maar elk ongeval is er uiteraard eentje teveel. Blijvend inzetten op verkeersveiligheid is dan ook een absolute noodzaak," zegt Mark Vos, burgemeester van Riemst.

Zware ongevallen dalen door trajectcontrole
"Het systeem van de trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning. Men tracht zoveel als mogelijk het systeem van de flitspalen te vervangen door dit soort trajectcontroles. Niet enkel op de snelwegen, maar ook op gewestwegen als de N745. Wanneer je met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door naar de politie. Uit studies blijkt dat er door de invoering van dit systeem minder snelheidsovertredingen zijn en dat vooral ook het aantal zware overtredingen sterk daalt. Sinds 2017 worden er jaarlijks 20 nieuwe locaties geselecteerd door AWV voor het plaatsen van trajectcontrole. Dit jaar zit er dus ook een Riemstse locatie bij. De kosten voor deze installaties (inclusief onderhoud) worden gedragen door de Vlaamse overheid," zegt Christian Bamps, schepen van mobiliteit.

Trajectcontrole wordt dit jaar geplaatst
"De trajectcontrole-installatie wordt in het komende jaar geplaatst. Het exacte begin- en eindpunt van de controle wordt uiteraard vastgelegd in overleg met de lokale politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. We evalueren deze eerste trajectcontrole op ons grondgebied en bekijken of we het systeem ook op andere locaties kunnen implementeren," aldus burgemeester Mark Vos.