Media en Cultuur

"Festivals moeten gratis water geven"

Sp.a en PS willen festivals verplichten om steeds gratis drinkwater aan te bieden. Niet enkel wanneer het uitzonderlijk warm is, maar altijd.

Weigeren de organisatoren, dan voorziet het socialistische wetsvoorstel dat hun festival geen vergunning krijgt om alcohol te schenken. De Belgische festivals staan wereldwijd erg hoog aangeschreven, maar zouden "nog meer weerklank krijgen" met gratis drinkwater", oordelen Özlem Özen (PS), Karin Jiroflee (sp.a) en de andere indieners. Ze stellen immers vast dat heel wat festivals het meebrengen van eigen water verbieden - of bijvoorbeeld slechts toelaten in open flesjes zonder dop. Een verplichting dringt zich dus op, vinden PS en sp.a. "Zelfs wanneer het niet heel warm is, moet gratis water beschikbaar zijn op het festivalterrein: dat is een kwestie van service en gezondheid. Bij hoge temperaturen gaat het zonder meer om een noodzaak."