Mobiliteit en Verkeer

Fietsers krijgen meer ruimte op Baan naar Bree in Peer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat in Peer op de Baan naar Bree aanpassingen uitvoeren aan het kruispunt met de Erpekommerweg en de Smeetshofweg. De wijzigingen moeten de verkeersveiligheid en het gebruikscomfort voor fietsers op het kruispunt verhogen. De voorbereidende nutswerken starten op 5 september 2022. Aansluitend kunnen de aanpassingswerken starten.

“We leggen twee veilige fietsoversteekplaatsen aan op de Baan naar Bree, aan beide zijden van het kruispunt”, verduidelijkt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Fietsers steken er in twee tijden over, via een middeneiland. Het dubbelrichtingsfietspad aan de zijde van de Smeetshofweg wordt verbreed van 1,5 naar 2 meter om fietsers meer ruimte te geven. De aansluitingen van de Smeetshofweg en de Erpekommerweg op de Baan naar Bree worden compacter, voor meer overzicht. De bushaltes aan beide zijden van de kruising worden toegankelijker aangelegd. Tot slot vernieuwen we de wegverharding op de rijweg van het kruispunt.”

Voorbereidende nutswerken vanaf 5 september

Voor de effectieve infrastructuurwerken starten, zullen enkele nutsmaatschappijen eerst hun nutsleidingen vernieuwen. Die werken starten op maandag 5 september en duren ongeveer een maand. Vermoedelijk 10 oktober start AWV met de vernieuwing van de fietspaden. De werken verlopen in fases en duren een drietal maanden. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werken voor het jaareinde van 2022 klaar.

Gefaseerde werken

Tijdens de nutswerken wordt hoofdzakelijk in de bermen rondom het kruispunt gewerkt. De vernieuwingswerken verlopen in fases om de hinder voor de omgeving te spreiden. Fietsers op de Baan naar Bree zullen de werken altijd kunnen voorbijrijden in beide richtingen. Zij worden mogelijks eerst naar het fietspad aan de overzijde van de weg geleid.

Voor het gemotoriseerd verkeer blijft de doorgang in elke richting mogelijk. Indien nodig geldt er gedurende een bepaalde periode beurtelings verkeer via tijdelijke verkeerslichten. De zijstraten Smeetshofweg en Erpekommerweg kunnen tijdelijk onderbroken worden ter hoogte van de werken. Lokaal verkeer volgt in dat geval een omleiding via de achterliggende straten. De bushaltes van De Lijn blijven bediend, zij het via tijdelijke haltes net buiten de werfzone.