Mobiliteit en Verkeer

Fietsers moeten nog even wachten op nieuwe fietspaden in Peer

Er is eindelijk duidelijkheid over de nieuwe fietspaden over het traject van de N747 van Eksel over Kleine-Brogel tot in Kaulille. Voor het verbreden van het openbaar domein van de gewestweg moesten in Brussel allereerst de nodige middelen worden vrijgemaakt. De Vlaamse minister van Mobiliteit gaf daarvoor recent groen licht.

Het zal nog een tijd duren vooraleer er een schop de grond in gaat. Over een afstand van 6,5 kilometer liggen immers 213 percelen waarvan een stukje moet worden overgekocht door het Vlaams Gewest. Om ruimte voor fietspaden te creëren is een verbreding van het openbaar domein langs de gewestweg nodig.

Het Stadsbestuur van Peer kreeg van het Vlaams gewest de opdracht de gesprekken aan te knopen met de aangrenzende eigenaars in de vier gemeenten. Van niet minder dan 213 percelen in Hechtel-Eksel, Overpelt, Peer en Bocholt moet immers een strook overkocht worden. Het gaat grotendeels om bos- en landbouwzone, en een aantal stukjes voortuin. Er wijken geen woningen voor de fietspaden.

Gefaseerde opstart gesprekken met eigenaars
Voor elk betrokken perceel wordt een gedetailleerd dossier opgemaakt. Door de grote omvang van het project zullen niet alle eigenaars gelijktijdig een uitnodiging voor een afspraak kunnen ontvangen. De gesprekken zullen de komende maanden in verschillende fases worden opgestart.