Human Interest

Geheugenkoor prikkelt dementerende bewoners woonzorgcentrum

embed
door Margo Ombelets

In het woonzorgcentrum Hogevijf in Hasselt zingen elke dinsdagochtend een vijftiental bewoners in het geheugenkoor. De muziek prikkelt het geheugen van de dementerende bewoners. Het brengt hen weer terug naar vroeger. En het is ook goed voor hun sociaal leven. Want samen zingen en dansen, dat verbindt.