Nieuws

Gemeente Lummen start met herinrichting begraafplaats Meldert

Dit jaar nog start de gemeente Lummen met de voorbereidende werken voor de opwaardering van de begraafplaats in Meldert. Tot aan Kerstmis gebeuren er grondwerken op het bestaande deel. Volgend jaar volgt de effectieve vernieuwing. De begraafplaats blijft tijdens de werken toegankelijk, behalve tijdens het ontgraven en verplaatsen. Eind mei moet de herinrichting klaar zijn.

In de loop van deze week start de technische dienst van de gemeente met de eerste voorbereidende werkzaamheden op het bestaande gedeelte van de begraafplaats in Meldert. Het gaat voornamelijk om grondwerken, waarbij de kiezel wordt afgegraven en afgevoerd.

“De effectieve vernieuwingswerken, waaronder ook de uitbreiding op de hoek met Nachtegaalstraat, zijn pas voor volgend jaar”, vertelt burgemeester Luc Wouters (CD&V). “Dat is bewust zo. Enerzijds wilden we de rust bewaren tijdens de voorbije periode van Allerheiligen, anderzijds kunnen we waar nodig nog afspraken met nabestaanden maken. Het wettelijk openbaar onderzoek loopt nog tot 1 januari 2022. We benutten deze periode om de laatste contacten te leggen en ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt.”

Herinrichting begraafplaats tot eind mei

Vanaf 10 januari 2022 starten de meer ingrijpende werkzaamheden. Er wordt gelijktijdig gewerkt op zowel het bestaande gedeelte als op de uitbreidingszone. De gemeente doet hiervoor een beroep op gespecialiseerde aannemers.

In februari worden de betrokken graven ontgraven en verplaatst. Het gaat om de graven gelegen tussen het bestaande columbarium en de urenbegraafplaats en de kindergraven gelegen onder de beuk aan de kant van de Zandstraat. De kindergraven verhuizen naar de nieuwe ruimte aan de kant van de Nachtegaalstraat, de overige graven met een geldige concessie krijgen elders een nieuwe plaats. Sommige graven worden ook verwijderd.

De daaropvolgende maanden wordt voornamelijk op het bestaande gedeelte gewerkt. Een belangrijk onderdeel daarbij is de aanleg van de nieuwe wandelpaden. Er komen dallen tussen de graven en een natuurlijke halfverharding rondom de begraafplaats. Verder worden ook de Sint-Rochuskapel opgefrist en de beplanting aangebracht. Eind mei moet de herinrichting klaar zijn.

Begraafplaats maximaal toegankelijk, behalve tijdens ontgraving

“De begraafplaats blijft tijdens de herinrichtingswerken doorgaans toegankelijk, uitgezonderd een drietal weken in februari wanneer we de graven verplaatsen”, aldus Wouters. “Uit respect en om de sereniteit te bewaren, sluiten we de begraafplaats tijdelijk af. Op andere momenten zullen bezoekers overdag moeten rekening houden met hier en daar wat hinder. Plan je een bezoek, doe dat dan ’s avonds op weekdagen of in het weekend.”

De aannemer zal grotendeels vanop het eigen terrein werken. Daardoor zal er ook weinig tot geen hinder zijn voor verkeer op de Meldertsebaan en de Nachtegaalstraat.

Serene gedenkplaats

Met de herinrichting wil de gemeente de begraafplaats in Meldert opwaarderen tot een serene gedenkplaats, met meer ruimte, groen en comfort. Tegelijk was er nood aan perspectief om ook in de toekomst dicht bij huis begraven te worden. De meest opvallende ingreep is de uitbreiding van de begraafplaats, met het perceel op de hoek van de Nachtegaalstraat. Hier komt onder andere de hoofdingang, een nieuwe ceremonieruimte, een kinderbegraafplaats met sterrenweide en een opslag- en nutslokaal. Door de nieuwe indeling worden bepaalde graven verplaatst of verwijderd.

(Foto: Gemeente Lummen)