Nieuws

Grootschalig onderzoek moet toestand riolering in kaart brengen

embed
door Tine Oyen

Alle Limburgse gemeenten hebben een rioolinventaris opgemaakt. Dat blijkt uit cijfers van VLARIO, het overlegplatform voor riolen en afvalwaterzuivering. Jaarlijks doen er zich honderden rioolverzakkingen op de openbare weg voor en dat brengt ook de nodige kosten met zich mee. Het in kaart brengen van de rioleringsinfrastructuur voorkomt dat burgers het dubbele moeten betalen voor riolering. Goede punten dus voor de Limburgse gemeenten, maar het werk is nog niet af. Tegen 2027 moeten de gemeenten ook een inspectieplan hebben klaarliggen.