Nieuws

Hasselt verkleint percelen voor onkruidbeheer door verenigingen

Al meer dan 10 jaar houdt de stad Hasselt verschillende percelen vrij voor het onkruidbeheer door verenigingen. Op deze manier kunnen zij de kas extra spijzen. "We merkten echter dat het voor verschillende (kleinere) verenigingen nogal veel werk lijkt en moeilijk uitvoerbaar. Die drempel willen we nu verlagen door een aantal percelen te verkleinen", aldus schepen Laurence Libert, bevoegd voor Groenonderhoud.

Elke Hasseltse vereniging mag zich kandidaat stellen voor het onkruidbeheer. Het gaat van jeugdvereniging, over buurtcomités, hobbyclubs, ouderenverengingen en feestcomités tot sportclubs. Voorwaarde is dat elk persoon die deelneemt aan de opruimronde ouder is dan 16 jaar.

"Je stelt je als het ware kandidaat om een stukje Hasselt te onderhouden. En dit doe je 6 keer per jaar, specifieker 1 maal per maand in de periode van april tot en met september", legt schepen Libert uit. "Als groep mag je zelf bepalen welke dag je opruimt, zolang het in de 2de of 3de week van die maand gebeurt. Wanneer je op ronde gaat maak je de stoepen onkruidvrij en ruim je het zwerfvuil en eventuele hondenpoep op. We stellen het nodige materiaal, zoals vuilniszakken, krabbers en fluorescerende hesjes ter beschikking om alles efficiënt te laten verlopen."

Bewustzijn creëren
Stad Hasselt schakelde 15 jaar geleden als één van de eerste steden over op een pesticidevrij groenonderhoud.

"Dit vraagt soms meer helpende handen en creatievere manieren van groenonderhoud. Vandaar kwam het idee om ook Hasseltse verenigingen in te schakelen. In deze corona-periode, waarbij activiteiten die voor inkomsten zorgen, zoals eetdagen, bingo- of quiz-avonden, al bijna een jaar niet mogelijk zijn, lijkt ons een andere manier om een centje bij te verdienen welgekomen. Daarnaast creëren we ook meer bewustzijn voor maatschappelijke problemen zoals zwerfvuil", zegt schepen Libert.

Drempel verlagen
Na elke onderhoudsperiode worden de percelen gecontroleerd door de stadsdiensten en ontvangen de verenigingen een vergoeding.

"Die varieert tussen €2000 en €3000, afhankelijk van de grootte van het perceel. We stellen 56 percelen ter beschikking waarvan we er enkele kleiner gemaakt hebben om de drempel te verlagen. Zo willen we meer organisaties de kans geven om in te stappen in dit project en de kas te spijzen", vervolgt schepen Libert.

Een vereniging kan zich kandidaat stellen voor maximaal 5 percelen, waarvan ze maximaal 3 krijgen toegewezen. Op dit moment zijn er 7 verenigingen die zich kandidaat hebben gesteld. Iedereen die interesse heeft vindt meer info op https://www.hasselt.be/nl/onkruidbeheer. De aanvraagperiode sluit op 1 maart 2021.