Nieuws

Herstellingswerken aan boomgaard Hobos in Pelt

De afgelopen week werden herstellingswerken uitgevoerd aan de gemengde boomgaard van het Hobos in Pelt. Het Hobos is een belangrijke historische site in de gemeente. Het domein ligt in Lindel-Hoeven, aan de grens met Hechtel-Eksel. De naam betekent ‘hoog gelegen bos’. Het domein ligt dan ook op één van de hoogste punten van Pelt en heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde.

In het Hobos liggen twee mooie boomgaarden, respectievelijk ten noorden en ten oosten van het gebouwencomplex. De eerste is een gemengde boomgaard die voor het eerst werd aangeplant in de jaren ‘30 van de vorige eeuw. De tweede is een tamme kastanjeboomgaard. Deze boomgaard is voor het eerst duidelijk herkenbaar op de topografische kaart van 1849 en werd waarschijnlijk aangelegd in functie van de productie van de Hobosser brandewijn. Een honderden jaren oude boom in deze boomgaard werd in 2015 tot mooiste boom van Vlaanderen gekroond.

Oude fruitboomsoorten

Rond 2000 werd de boomgaard ten noorden van de boerderij opnieuw aangeplant door de Werkgroep ISIS op advies van de Nationale Boomgaardenstichting (NBS). Bij de aanplant werd rekening gehouden met de vroegere aanplantingen, de bodemsamenstelling en de grondwaterstand. Een nieuwe aanplant was nu nodig omdat een aantal bomen de droogte van de afgelopen jaren niet heeft overleefd. De herstellingswerken dragen bij aan de overleving van deze oude fruitboomsoorten.