Politiek

Ingrid Lieten verlaat de politiek

Voormalig minister en Limburgs sp.a-boegbeeld Ingrid Lieten stopt met de politiek. Ze neemt ontslag uit het Vlaams Parlement en wordt directeur van LifeTechValley, een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, bedrijven en spelers uit de zorgsector dat innovatie in de ouderenzorg een boost moet geven.

Lieten (51) kreeg nationale bekendheid als directeur-generaal van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. In 2009 werd Lieten verrassend Vlaams minister in de regering-Peeters II (CD&V, sp.a, N-VA). Ze kreeg de bevoegdheden wetenschappelijk onderzoek, innovatie, media en armoedebeleid. Bij de verkiezingen van 2014 werd Lieten verkozen in het Vlaams Parlement, maar de sp.a verzeilde in de oppositie.

Wie Lieten in het Vlaams Parlement opvolgt, is nog niet duidelijk. Joke Quintens is in principe eerste opvolger, voor Bert Moyaers.