Nieuws

Internationale experts overleggen over de wolf

embed
door Birgit Van Asten

Het afschermen van schapen werkt tegen een wolvenaanval. Internationaal is de aanpak vergelijkbaar. Dat blijkt uit het jaarlijks wolvenoverleg tussen zes verschillende regio's. Over de grenzen heen is het belangrijk om snel en tijdig informatie uit te wisselen over een wolvenroedel of schadegevallen die zich voordoen. Maar ook in gebieden waar de wolf al veel langer voorkomt, duiken nog regelmatig problemen op. Daar moeten we dus leren mee omgaan. Goed communiceren met alle betrokkenen is de boodschap, want - ook al horen sommigen het niet graag - de wolf is een blijver en zal blijven opduiken.