Nieuws

Invoering Optimo zorgt voor veel frustratie bij ophaling huisvuil

embed
door Tom Kums

De invoering van het nieuwe afvalophalingssysteem Optimo van Limburg.net zorgt her en der voor frustratie. De afvalintercommunale voerde vanaf 1 januari een systeem in waarbij verschillende zakken in 1 keer en in 1 vuilniswagen worden opgehaald. In Genk en Diepenbeek moeten de inwoners zo overschakelen van een GFT-container naar meerdere zakken. De gele zak voor keukenafval was bovendien nog moeilijk te verkrijgen in de winkel. Limburg.net heeft begrip voor de verzuchtingen van de burgers, maar belooft alles in het werk te stellen om de kinderziektes te verhelpen. "Want het Optimosysteem is de enige manier om nog duurzamer met ons afval om te gaan.", aldus directeur Kris Somers.