Onderwijs

Islamschool Genk krijgt geen erkenning

embed
door Margo Ombelets Het Selamcollege in Genk krijgt geen erkenning. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De zogenaamde Islamschool kan maandag niet van start gaan tenzij de organisatoren zelf instaan voor de financiering, maar dan nog zullen de diploma's van de school niet erkend zijn. De Vlaamse regering baseert haar beslissing op een verslag van de onderwijsinspectie. Daaruit blijkt dat de islamschool de Belgische grondwet en internationale verdragen niet respecteert. Het gaat dan in het bijzonder over de rechten van de mens en over de rechten van het kind.

De Islamschool in Genk is gevestigd in de voormalige gebouwen van Syntra en is in Genk erg omstreden. Zowel bij de gemeenteraadsverkiezingens als bij de Vlaamse verkiezingen was de school een heet hangijzer. De redactie van TV Limburg kreeg zopas nog een exclusieve rondleiding in het Selamcollege.