Nieuws

Jonge boeren trekken aan alarmbel

embed
door Margo Ombelets Een colonne van een veertigtal tractoren doorkruiste vandaag onze provincie. De jonge boeren vragen aandacht voor hun toekomst, omdat die alsmaar meer onder druk komt te staan door onder andere nieuwe milieumaatregelen, zoals het stikstofdossier. Volgens de jonge boeren wordt het hen haast onmogelijk gemaakt om nog te ondernemen.