Gezondheid

Jongeren in Oudsbergen krijgen gratis mentale welzijnszorg

door Margo Ombelets

De gemeente Oudsbergen en het JAC slaan de handen in elkaar om jongeren te helpen die het mentaal moeilijk hebben. Met de creatie van een nieuw jeugdwelzijnsteam wil de gemeente een doeltreffende en laagdrempelige hulpverlening ontwikkelen voor jongeren in Oudsbergen. 

Als jongerenaanbod van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, verstrekt het JAC gratis sociale dienstverlening aan jongeren. Om aan de zorgen van jongeren tegemoet te komen, werkt Oudsbergen nauw samen met het JAC.

Elke maandag
"In samenwerking met het JAC organiseren we in Oudsbergen een wekelijkse zitdag. Jongeren kunnen iedere maandag tussen 12 en 20 uur gratis een afspraak vastleggen om in een vertrouwde omgeving over hun zorgen te praten", vertelt Kurt Plessers, schepen van sociale zaken. JAC-medeweker Joyce spreekt met de jongeren of kan hen doorverwijzen naar de meest geschikte zorg. De jongeren worden ontvangen in dienstencentrum Het Troempeelke in Opglabbeek, of op een locatie die door hen vrij gekozen kan worden.

Jeugdwelzijnswerk
Jeugdwerker Brecht, die bij veel jongeren reeds gekend is, neemt de functie op van jeugdwelzijnswerker. "De jeugdwelzijnswerker is een steunpunt in de leefwereld van jongeren. Als straathoekwerker kan hij meer voeling krijgen met wat er leeft bij de jongeren. Hierdoor wordt ook de werking van de jeugddienst positief beïnvloed", vult An Knoops, schepen van kinderen jongeren, verder aan.

Problemen en bezorgdheden
Oudsbergse jongeren kunnen bij het jeugdwelzijnsteam terecht met al hun problemen en bezorgdheden. Samen trachten ze een antwoord te bieden op problemen op het vlak van seksualiteit, pestgedrag, een moeilijke thuissituatie of een precaire financiële situatie. In samenspraak met de jongere streeft het team ernaar elke situatie afzonderlijk te bekijken en hierbij de juiste hulp te verschaffen.

"Mentale zorg laagdrempelig maken"
"De coronacrisis heeft er helaas voor gezorgd dat jongeren het mentaal zwaar te verduren kregen. Ook bij het loslaten van de coronamaatregelen zullen mentale problemen bij jongeren niet zomaar verdwijnen. We moeten daarom inzetten op een doeltreffend jeugdwelzijnsbeleid. Door de samenwerking met het JAC willen we het hulpverleningsaanbod voor jongeren vergroten en laagdrempeliger maken", besluit Plessers.

Wie behoefte heeft aan een babbel, kan het JAC bereiken via jac.oudsbergen@cawlimburg.be, of telefonisch op het nummer 0489/83.44.81.