Onderwijs

Kind en Taal: taalachterstand is dramatisch

embed
door Luc Moons De Taalvilla. Dat is een nieuw initiatief van de vzw Kind en Taal om kinderen van 3 jaar in het asielcentrum van Leopoldsburg het Nederlands aan te leren. De vzw startte een jaar geleden en bereikt in 13 gemeenten 540 kansarme gezinnen van allochtone afkomst. Medewerkers gaan van huis tot huis om kinderen, die het Nederlands niet machtig zijn, op te sporen.