Mobiliteit en Verkeer

Krijgt jouw kind verkeersopvoeding op school?

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) geeft deze week aan 379 Vlaamse basisscholen een medaille voor de activiteiten die ze inrichten in het kader van verkeerseducatie. Dat zijn heel wat meer scholen dan vorig jaar, toen 275 scholen een gouden, zilveren of bronzen medaille ontvingen.

VSV reikt dit jaar 18 gouden, 59 zilveren en 302 bronzen "Verkeer op School"-medailles uit. Daarmee wil de stichting scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een steuntje in de rug geven. Daarnaast dient het medaillesysteem om scholen beter vertrouwd te maken met het uitgebreide aanbod van VSV inzake verkeers- en mobiliteitseducatie, en om hen aan te moedigen zoveel mogelijk VSV-projecten uit te voeren. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts herinnert er in de mededeling aan dat vorig jaar 400 verkeersdoden vielen op de Vlaamse wegen. "Op weg naar school, de jeugdbeweging of de sportclub zijn kinderen vaak heel kwetsbaar in het verkeer. Met praktijkgerichte verkeersopvoeding kunnen we hen leren zichzelf te beschermen en ongevallen voorkomen", aldus de minister.