Gezondheid

Late twintigers hebben last van digibesitas

De doorsnee Vlaming spendeert zoveel tijd aan digitale technologie dat hij stilaan op zijn grenzen botst. Het veelvuldige gebruik van tv, smartphone, laptop of tablet dreigt een nieuw fenomeen met zich mee te brengen: digibesitas. Dat meldden verschillende kranten donderdag op basis van het onderzoek DigiMeter 2015.

Onderzoekscentrum iMinds bevroeg 2.182 Vlamingen over hun bezit en gebruik van media. De smartphone neemt een steeds belangrijkere plaats in het leven in, net als nieuwe diensten zoals Netflix, WhatsApp of Skype. "Nieuwe trends komen niet in de plaats van iets", zegt Lieven De Marez, professor innovatie-onderzoek aan de UGent. "Ze komen er gewoon bij. We kijken naar Netflix bovenop de tijd die we spenderen aan traditionele tv. We chatten met WhatsApp bovenop de sms’jes die we al stuurden. Dat duurt in totaal enkele uren per dag. Voor het eerst merken we dat de Vlaming daarbij zijn grenzen bereikt."

De Marez spreekt van 'digibesitas'. Vooral late twintigers en jonge dertigers hebben er last van, een generatie die opgroeide met de nieuwe mediavormen. "Als puber en student hadden ze tijd voor al die dingen, maar nu hebben ze werk en krijgen ze kindjes. Ze willen die gewoontes wel behouden, maar het lukt hen niet meer."