Economie

Limburgse bedrijven beloond voor milieuvriendelijk ondernemen

Binnen het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’ van Voka – Kamer van Koophandel Limburg engageerden 16 Limburgse bedrijven zich om gedurende één jaar acties uit te voeren met een duidelijke impact op milieu en mens. Deze acties resulteerden dit jaar in een besparing van 21.456 ton CO2-emissies en leveren de bedrijven 1,4 miljoen euro op.

Het 'Charter Milieu en Duurzaam ondernemen Limburg', i.s.m. de provincie Limburg, wil bedrijven helpen om hun milieu- en duurzaamheidsbeleid uit te werken, te verbeteren en in the picture te zetten. Bedrijven kunnen het Charter verdienen wanneer zij gedurende één jaar concrete acties voeren rond minimaal vier milieu- of duurzaamheidsthema’s. De laureaten van dit jaar kunnen puike resultaten voorleggen: zij bespaarden 21.456 ton CO2. Bovendien hebben de genomen maatregelen de bedrijven 1,4 miljoen euro opgebracht.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Limburg: “Om de resultaten van deze laureaten tastbaarder te maken, wil ik graag twee concrete cijfers meegeven. Volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer stoot een gemiddelde personenwagen jaarlijks ongeveer 2,8 ton CO2 uit. En volgens de Vlaamse Milieumaatschappij verbruikt een gemiddelde gezin zo’n 43,8 m³ leidingwater. Een eenvoudige rekensom leert ons dat de gerealiseerde besparingen van de Limburgse Charterbedrijven het afgelopen jaar overeenkomen met de uitstoot van meer dan 7.663 personenwagens en het waterverbruik van zo’n 37.000 gezinnen. We zijn uitermate trots op deze milieu-ambassadeurs.”

Volgende 16 laureaten van het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg 2016’ kregen het Charterlabel uitgereikt: Belgische Fruitveiling, BelOrta, Bioterra, Carglass, Drukkerij Hendrix, Elep, Haletra Hegge nv, JLG, Levenstond Seafood, Limburg.net, Limburgse Tuinbouwveiling, Martin Mathys, Norbord, Shark Solutions, Scandinavian Tobacco Group.