Mobiliteit en Verkeer

Morgen starten voorbereidende werken aan turborotonde Stayen

Morgen starten de voorbereidende werken voor de aanleg van een fietsvriendelijke turborotonde aan voetbalstadion Stayen in Sint-Truiden. Tot zeker aan de zomer zijn de nutsmaatschappijen aan het werk, met beperkte hinder voor het verkeer. De vernieuwing van de rotonde is ten vroegste voor het najaar.

De nieuwe rotonde aan Stayen wordt een turborotonde genoemd omdat verkeer moet voorsorteren en dus op voorhand een rijrichting kiest. Voor verkeer van Tienen naar Luik komt een extra bypass. Fietsers krijgen nieuwe, vrijliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen.

Beurtelings verkeer Tiensesteenweg

De aannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal morgen eerst drie bomen verwijderen op de Tiensesteenweg. Die bomen liggen in het tracé van het nieuwe fietspad. Tijdens het rooien neemt de aannemer de rijstrook in richting de rotonde. Het verkeer op de Tiensesteenweg richting centrum zal beurtelings met verkeerslichten kunnen passeren.

Nutswerken

Na het verwijderen van de bomen kunnen de nutsmaatschappijen beginnen. Zij vernieuwen in eerste instantie hun kabels en leidingen aan de noordkant van de rotonde, in de zone tussen de Renault garage en bakkerij Vangrootloon. Daar werken ze tot april, om vervolgens ook de andere kant van de rotonde aan te pakken. De hinder tijdens die nutswerken is beperkt en alle verkeer blijft mogelijk. De voorbereidende werken duren tot in de zomer, onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Vernieuwing rotonde in najaar

De effectieve vernieuwing van de rotonde is afhankelijk van de voorafgaande nutswerken. Die moeten voldoende ver gevorderd zijn. Ten vroegste vanaf het najaar zou AWV de gefaseerde werken kunnen aanvatten. De aanleg van de rotonde gebeurt in zijn geheel, met verkeer dat maximaal mogelijk blijft via tijdelijke en bestaande wegen rondom de werfzone. De vernieuwing van de rotonde zou een zevental maanden duren.