Mobiliteit en Verkeer

Nieuwe spitsstroken moeten verkeer in Limburg vlotter laten verlopen

Sinds vanmorgen kan het verkeer op de E313 in Limburg vlotter rijden. Tussen Antwerpen en Hasselt zijn twee nieuwe spitsstroken in gebruik genomen, namelijk tussen Ham en Beringen.

De nieuwe spitsstroken tussen Ham en Beringen (en omgekeerd) moeten de doorstroming op de E313 tussen de op- en afrittencomplexen van Beringen en Ham verbeteren. De nieuwe spitsstroken sluiten aan op de bestaande spitsstroken tussen Beringen en het knooppunt Lummen. Deze zijn sinds september 2020 in gebruik. Net zoals de vijf andere spitsstroken op de Vlaamse snelwegen worden de Limburgse spitsstroken dynamisch aangestuurd en permanent bewaakt vanuit de controlezaal van het Vlaams Verkeerscentrum in Antwerpen, onder meer met verkeerscamera's en meetlussen in het wegdek.

Door met de spitsstroken op werkdagen tussen 6u en 20u extra wegcapaciteit te creëren, pakt het Agentschap Wegen en Verkeer de files aan op de drukke E313. Daarnaast zullen de lange spitsstroken in beide richtingen in de zone Ham/Beringen/Lummen ook leiden tot minder sluipverkeer op de onderliggende wegen in de omgeving van de snelweg.

Om de doorstroming op de E313 voort te verbeteren, wil minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de spitsstroken nog doortrekken tussen Lummen en Hasselt-West. Zo zal het verkeer ook in die zone op werkdagen overdag beschikken over drie rijstroken in plaats van twee. Na een uitgebreide MER-studie werd er eind september een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verlenging en intussen loopt ook het openbaar onderzoek voor dat project