Gezondheid

Nieuwe tool leert je gepast reageren op online zelfmoordsignalen

Vandaag lanceert het Centrum ter Preventie van Zelfdoding op Zelfmoord1813.be een tool ter ondersteuning van mensen die online een noodkreet detecteren en hierop willen reageren. Door gepast te reageren en hulp aan te bieden, kan iedereen een rol opnemen in de preventie van zelfdoding.

Het merendeel van de mensen die aan zelfdoding denken, geeft op voorhand signalen. Jammer genoeg zijn deze signalen niet makkelijk te detecteren: mensen spreken niet gemakkelijk over zelfmoordgedachten, de omgeving durft hier vaak niet naar te vragen. Sinds de opkomst van het internet en in het bijzonder fora, blogs en sociale media wordt vastgesteld dat ook deze media gebruikt worden om over zelfmoordgedachten te communiceren.

Online signalen van zelfdoding detecteren
“Op het internet is er sprake van een ‘disinhibition effect’: mensen voelen zich minder geremd om over moeilijke thema’s zoals zelfdoding te spreken. Dat zien we zowel aan het succes van de chat van de Zelfmoordlijn 1813, maar bijvoorbeeld ook op sociale netwerken als Facebook waar mensen heel vrij hun gedachten uiten,” zegt Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. “Het is dan ook van levensbelang om online signalen die aangeven dat iemand aan zelfdoding denkt, te detecteren en hier op een goede manier op te reageren. Belangrijk hierbij is dat elk signaal serieus wordt genomen. Onze tool wil hierbij helpen.”

E-learning
“De e-learning wil ervoor zorgen dat mensen op heel korte tijd de informatie krijgen die ze nodig hebben in dergelijke situaties. De tool werd opgebouwd uit 3 modules, die samen maximaal 20 minuten doorlooptijd vragen: een module rond het herkennen van signalen, één over hoe je gepast kan reageren en één rond doorverwijzen. Met deze informatie kan iedereen die zich op het internet begeeft, mee werken aan de preventie van zelfdoding," verduidelijkt Kirsten Pauwels.

Sociale media en preventie
Verschillende sociale media ontwikkelden de voorbije maanden instrumenten waarbij suïcidale posts gemeld kunnen worden. Het CPZ juicht toe dat grote bedrijven als Facebook en Instagram de preventie van zelfdoding op de agenda zetten, maar gelooft nog meer in de kracht van het netwerk zelf. “Een persoonlijk bericht van één van je contacten waaruit blijkt dat die zich zorgen om je maakt en je wil helpen, is een veel krachtiger signaal voor mensen die aan zelfdoding denken, dan een bericht van een groot bedrijf of een anonieme hulplijn. We geloven dat deze e-learning mensen hierbij kan helpen en de drempel om over zelfmoordgedachten te spreken kan verlagen,” besluit Kirsten Pauwels.

Elk jaar plegen 1000 Vlamingen zelfmoord
De nieuwe tool maakt deel uit van het Vlaams actieplan suïcidepreventie, dat als doel heeft het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20% te verminderen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Jaarlijks plegen er meer dan 1000 Vlamingen zelfmoord. De boodschap achter deze online tool is duidelijk. We kunnen eigenlijk allemaal helpen om te voorkomen dat iemand zelfmoord pleegt.”

De gratis e-learningtool is terug te vinden op Zelfmoord1813: www.zelfmoord1813.be/socialemedia