Gezondheid

Nieuwe websites helpen holebi’s en transgender personen bij psychische problemen

door Margo Ombelets

Op Werelddag suïcidepreventie lanceren çavaria, het Transgender Infopunt (TIP) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) nieuwe websites die holebi’s en transgender personen hulp bieden bij psychische problemen. Op lumi.be en gendervonk.be staan tools en videogetuigenissen om holebi’s, transgender personen, hun ouders en hulpverleners op weg te helpen.

De websites bieden inzicht in stressfactoren die holebi’s en transgender personen kunnen ervaren en leiden hen naar tools en hulp om hiermee om te gaan. In een vijftiental filmpjes met getuigenissen vertellen holebi’s en transgenderpersonen hoe zij omgaan met zelfaanvaarding, het vinden van een netwerk, waar zij tegenaan lopen en wat hen helpt of heeft geholpen in moeilijke momenten. Er is ook een apart luik voor ouders en een specifieke rubriek voor hulpverleners.

Nood aan informatie
Het project is een gezamenlijk initiatief van çavaria, het Transgender Infopunt (TIP) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en kwam tot stand met steun van de Vlaamse Overheid. Eerder onderzoek legde bloot dat holebi’s en transgender personen frequent met suïcidale klachten kampen, factoren die daarin meespelen kunnen bv. negatieve reacties tijdens een coming-out zijn of ervaringen met holebifoob en transfoob geweld. Uit de studie bleek een dringende nood aan informatie en hulp over hoe met stress en psychische spanningen om te gaan en waar hulp te zoeken.

Praten en professionele hulp
Prof. Portzky, directeur van VLESP, onderstreept het belang van dit initiatief voor de aanpak van suïcidepreventie in Vlaanderen. "Het is essentieel om via websites als deze de drempel tot hulp te proberen verkleinen. Onze evaluatiestudie van de website toont dat mensen na het doorlopen van de website een grotere bereidheid tonen om over psychische problemen te praten en de stap naar professionele hulp te zetten. Die openheid kan beschermend werken tegen suïcidaal gedrag en dit stemt ons dan ook hoopvol." 

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen ondersteunde het project: "Het is geen toeval dat het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020) verwijst naar holebi's en transgenders als bijzondere aandachtsgroep. Om de suïcidecijfers bij holebi's en transgenders terug te dringen, maakt Vlaanderen onder meer met deze nieuwe website werk van een specifieke doelgroepgerichte aanpak. Online tools hebben hun nut immers al vaker bewezen en zijn niet meer weg te denken als methodiek in de preventie van zelfdoding."