Onderwijs

Nooit kozen meer jongeren voor studierichting in gezondheidszorg

door Margo Ombelets

Meer en meer jongeren kiezen voor een zorg- en welzijnsopleiding. Ondanks – of net dankzij – de coronapandemie heeft een job in de zorg meer zichtbaarheid en waardering gekregen. Dit resulteert in positieve cijfers voor de instroom in het onderwijs van studenten in zorg- en welzijnsrichtingen. 

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke reageert tevreden, maar blijft voorzichtig: "De krapte op de arbeidsmarkt is nijpend, vooral in de gezondheidszorg. De boodschap is duidelijk: we hebben gemotiveerde mensen nodig in de zorg. Deze cijfers zijn alvast hoopvol."

Specifiek voor verpleegkunde, wat ook het grootste knelpuntberoep is, is er een globale 2,4 % stijging met in het totaal 15.297 studenten. Opvallen is dat maar liefst 7% meer van de jongeren (generatiestudenten) kiezen voor deze richting. De cijfers tonen ook een positieve impact op de COVID-gebonden richtingen tussen 2019 en 2021

  • Verpleegkunde: +8,4%
  • Medisch laboratorium technoloog: +18%
  • Toegepaste psychologie: +22%

Zij-instroom stijgt
Ook de zij-instroom neemt toe, naast de stijging van de generatiestudenten. Mensen met een heel diverse achtergrond of leeftijd kiezen toch voor een job in de zorg. In het totaal bieden de verschillende projecten van het intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten dit jaar (2021) aan 771 kandidaten de mogelijkheid om een opleiding te volgen met een of andere vorm van ondersteuning. Het gaat om opleidingen tot zorgkundige of verpleegkundige (HBO5 en Bachelor).

Er wordt nog werk gemaakt van het actieplan (zij-)instroom 2021-2024 om nog bijkomende aanwervingen te realiseren. Het gaat dan om bijvoorbeeld over een grotere zichtbaarheid van zorg- en welzijnsopleidingen in het onderwijs, het verhogen van het aantal opleidingstrajecten om zorg- en welzijnsopleidingen en werk te combineren.

"Zorg dragen voor kwetsbare mensen op een kwaliteitsvolle manier is en blijft het grote doel. Het is goed dat jongere en oudere mensen kiezen voor zorgberoepen, en al zeker voor verpleegkunde of zorgkunde gezien de tekorten op de arbeidsmarkt zich daar vooral situeren. Maar ook de organisatie van de zorg vraagt, gezien de krappe arbeidsmarkt, de nodige aandacht en innovatie," zegt zorgambassadeur, Lon Holtzer.

Job aantrekkelijker maken
"Mensen in de zorg werken met een hart voor anderen, zij kiezen ervoor om kwetsbare mensen te helpen. De coronapandemie is allesbehalve eenvoudig geweest voor deze mensen. We hebben dan ook terecht stappen gezet om de job in deze sectoren aantrekkelijker te maken dankzij ons sociaal akkoord. Maar het gaat niet enkel over meer loon of waardering, dit akkoord voorziet ook de mogelijkheden voor meer handen aan het bed. En daarom is het ook belangrijk dat mensen blijven kiezen voor een job in zorg en welzijn. Ik ben dan ook tevreden dat ondanks of net dankzij de pandemie dit nog volop gebeurt," zegt Vlaams minister voor Welzijn en Gezondheid.