Nieuws

OCMW's twijfelen over de gemeenschapsdienst

Veel OCMW's staan "terughoudend of zelfs weigerachtig" tegenover een gemeenschapsdienst voor leefloners. Slechts een op de vijf OCMW's staat achter het idee van de gemeenschapsdienst, terwijl een op de vier tegen is.

Dat blijkt uit een studie die minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR). Ook bij de twijfelaars (38 procent) bestaat een duidelijke reserve. De OCMW's lijken zich vooral af te vragen wat de meerwaarde is van het stelsel. Vrijwilligerswerk aanbieden kan nu al en er bestaan al vormen van gesubsidieerde tewerkstelling via het OCMW en binnen de sociale economie. Wanneer de gemeenschapsdienst binnen een voor-wat-hoort-wat­logica dwingend wordt, dan haken de OCMW's pas echt af. Liefst 72 procent vindt dat zo'n gemeenschapsdienst niet verplicht mag worden en 60 procent is er tegen dat het niet naleven van de afspraken bestraft zou worden.