Justitie

Opgepakte medewerker Corsala was zorgkundige, géén verpleger

embed
door Luc Moons

De opgepakte medewerker van het woonzorgcentrum Corsala in Koersel werkte als zorgkundige, niet als verpleger. Dat betekent dat hij geen handelingen met insuline mocht verrichten. De vraag is: hoe is hij aan de medicatie gekomen? En als hij de insuline niet heeft toegediend, wie dan wel? Misschien een buitenstaander? En wat was de verantwoordelijkheid van de directie? Feit is dat de protocollen en de procedures na de incidenten van vorig jaar gewijzigd zijn. Op 28 juli 2023 werden een viertal bejaarden van Corsala onwel. Eén bewoner overleed, maar volgens het parket wees de autopsie uit dat het om een natuurlijke dood ging. De familie van de man trekt dit in twijfel. De raadkamer heeft de aanhouding van de verdachte vrijdag met een maand verlengd.