Mobiliteit en Verkeer

Politie vraagt bestuurders om extra rijstrook op Klaverblad te gebruiken

Sinds begin deze week kunnen automobilisten op de E313 gebruik maken van een extra rijstrook tussen het Klaverblad in Lummen en de op- en afritten 29 Beringen in beide richtingen. Deze derde rijstrook mag op dit moment permanent gebruikt worden, aangezien ze dienstdoet als weefstrook. De Federale Wegpolitie doet nu een warme oproep aan de bestuurders om die extra capaciteit ook te benutten.

"We stellen vast dat bestuurders nog regelmatig twijfelen of ze de weefstrook al dan niet mogen berijden. Vaak kiezen ze er dan voor om de meest rechtse rijstrook niet te gebruiken, hoewel dat wel degelijk mag. Daardoor blijft deze momenteel nog wat onderbenut. Tijdens de piekmomenten zorgt de extra capaciteit immers voor een vlottere doorstroming", aldus Gerry Peeters van de Federale Wegpolitie.

Pas na het plaatsen van de portieken met dynamische infoborden zullen de extra rijstroken dienen als spitsstroken. Een spitsstrook heeft dan weer het voordeel dat ze enorm flexibel gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij calamiteiten. Bovendien kan de snelheid van het verkeer tijdens piekmomenten gestuurd worden via de dynamische borden.