Economie

Schoolverlatersrapport VDAB: diploma belangrijk voor overstap naar Limburgse arbeidsmarkt

Na een bijzonder schooljaar zullen opnieuw zo’n 10.000 Limburgse jongeren afstuderen en hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. De weg naar werk zal dit jaar moeizamer lopen dan de voorbije jaren het geval was. Maar wie afstudeert met een diploma creëert voor zichzelf de beste basis om zijn loopbaan te starten. Uit het jaarlijkse schoolverlatersrapport van VDAB blijkt dat 9,7% van de Limburgse jongeren die de school verlaten, na één jaar nog werkzoekend is. “Voor jongeren die dit jaar op de arbeidsmarkt komen is het belangrijk dat ze goed voorbereid voor de dag komen”, zegt Tinne Lommelen, directeur van VDAB Limburg. “Met de informatie uit dit rapport kunnen jongeren hun keuze verfijnen, of misschien bij twijfel zelfs de knoop doorhakken.”

In Limburg waren er in 2018 zo’n 9.567 jongeren die afstudeerden. Eén jaar later, op 30 juni 2019, waren 925 of 9,7% van hen ingeschreven als werkzoekende bij VDAB. Tussen 2014 en 2018 daalde dit percentage in Limburg van 14,5% naar 9,1%. In 2019 zien we een lichte toename naar 9,7%. Daarmee heeft Limburg net als vorig jaar, na Antwerpen, het tweede hoogste percentage werkzoekende schoolverlaters. Op Vlaams niveau zien we dat het percentage stagneert van 2018 naar 2019 en dat 8,9% van de schoolverlaters 1 jaar na afstuderen op zoek is naar een job. Deze evolutie ligt in lijn met de conjunctuur die in 2019 vertraagde.

Een job? Makkelijker met een diploma op zak

Het rapport toont aan dat studierichtingen in het hoger onderwijs in het algemeen beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Na één jaar is slechts 3,8% van de 4.491 Limburgse jongeren met een diploma hoger onderwijs werkzoekend. Limburg heeft het kleinste aandeel hooggeschoolden (46,9%) in vergelijking met andere provincies. De belangrijkste conclusie is dat het behalen van een diploma nog steeds de beste garantie biedt op een sterke start op de arbeidsmarkt. Van de 851 Limburgse jongeren die zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt komen, was 29,8% na één jaar werkzoekend. Na Antwerpen en Vilvoorde heeft Genk (13,6%) het hoogste aandeel ongekwalificeerde schoolverlaters, al zijn beduidend minder (25,2%) van deze jongeren één jaar na afstuderen werkzoekend in vergelijking met Vlaanderen (30,5%) en de provincie (29,8%).

Meisjes aan de top

Er is ook een opvallend verschil tussen mannelijke en vrouwelijke schoolverlaters. Van de bijna 4.695 Limburgse meisjes die de school verlieten in 2018, was 8,2% na een jaar werkzoekend. Bij de Limburgse jongens is dat 11,1% op 4.872. Meisjes zijn vaker hoger geschoold en stromen daardoor vlotter door naar de arbeidsmarkt. Bij de keuze voor een bepaalde richting, maken jongeren eerder genderklassieke keuzes. Zo kiezen meer jongens voor een STEM-richting, en is het aandeel meisjes veel groter in zorgopleidingen.

STEM-diploma biedt toekomst op de arbeidsmarkt

Van de Limburgse jongeren die afstudeerden met een diploma uit een STEM-richting is 6,5% na één jaar op zoek naar werk. STEM staat voor 'science, technology, engineering & mathematics' en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen. Deze schoolverlaters stromen vlot door naar de arbeidsmarkt, zeker de hoger opgeleiden. Vooral industriële en burgerlijke ingenieurs vinden vlot werk. Ook schoolverlaters uit het secundair onderwijs die een zevenjarige STEM-opleiding volgden binnen het studiegebied ‘Mechanica - Elektriciteit‘ of ‘Land- en tuinbouw’ vinden doorgaans snel een job.

Vraag naar zorgverleners blijft groot

In de voorbije drie maanden bewezen zorgverleners het maatschappelijk belang van hun beroepen. Maar de vraag naar extra verpleegkundigen en zorgkundigen blijft groot. Dat blijkt ook uit de cijfers in het schoolverlatersrapport. Na één jaar is slechts 4,4% van de Limburgse jongeren die afstudeerden in een zorgopleiding werkzoekend. Doordat er in de komende jaren heel wat werknemers in de zorg op pensioen zullen gaan en doordat er meer ouderen zullen zijn om voor te zorgen, zal de vraag in deze sector blijven toenemen. Wie kiest voor een studierichting in de zorg, is daarom zo goed als zeker van een job.

Met een specialisatiejaar zit je goed

Jongeren uit BSO- en TSO-richtingen die een zevende specialisatiejaar doen, vinden doorgaans gemakkelijker een job. In BSO is 13,9% van de schoolverlaters die na 6 jaar afstuderen werkzoekend. Bij degenen die een zevende jaar erbij doen, daalt dat percentage naar 10%. In TSO daalt het percentage van 9,5% van de schoolverlaters die afstuderen na 6 jaar is werkzoekend, ten opzichte van 8,2% van de jongeren die een zevende jaar doen.