Nieuws

Slimme oversteekplaatsen voor wild moeten ongevallen terugdringen

Wie in 2018 door het Limburgse Bosland rijdt, komt in Leopoldsburg en Hechtel een innovatieve wildoversteekplaats tegen. Vlaanderen zal er twee detectiesystemen testen die ongevallen met overstekend wild moeten vermijden, zegt Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) in een persbericht.

In de jaren ’90 werden in Zwitserland de eerste wilddetectiesystemen geplaatst en intussen zijn in heel wat Europese landen in gebruik. In buurlanden Nederland en Duitsland wordt volop ingezet op deze technologie, en ook in bosrijke gebieden in Vlaanderen kan ze een meerwaarde zijn. Dat wil Vlaanderen nu testen op twee locaties op de Kamperbaan in Bosland. In het oostelijke gedeelte in Hechtel en in het westelijke gedeelte in Leopoldsburg komen uitgeruste oversteekplaatsen. De zone tussen beide locaties zal worden afgerasterd en er komt een geleidende structuur aan de oversteekplaatsen. Omdat het om een test gaat zal op elke oversteekplaats een ander systeem worden geïnstalleerd: één met lasers en één met infraroodstralen.

Werken starten in 2017

In het voorjaar van 2017 wordt de aanbesteding uitgeschreven. De uitvoering van de werken start na het broedseizoen van maart tot juni. Het totaalproject met de systemen en de afrastering zou tussen de 650.000 en 800.000 euro kosten. Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het Agentschap Wegen en Verkeer tekenden een samenwerkingsovereenkomst en zullen elk de helft van de kosten dragen.

"Aantal ongevallen daalt spectaculair"

Het project wordt van dichtbij gemonitord en de resultaten zullen gebruikt worden voor de beslissing over vervolgprojecten in Vlaanderen. Het onderzoek voor de toepassing van wilddetectie in Vlaanderen is volgens An Christiaens een win-win voor diervriendelijkheid en verkeersveiligheid: “In onze buurlanden daalt het aantal ongevallen met overstekend wild spectaculair dankzij deze slimme systemen, vaak met 85 à 90%. Als het systeem ook in Bosland succesvol blijkt, hoop ik dat het snel op andere plaatsen in Vlaanderen kan worden toegepast. De gevolgen voor mens en dier op de weg zijn alleen maar positief.”