Gezondheid

Stad Genk stelt eerste rookvrije sites voor

De stad Genk heeft vandaag op de Werelddag tegen Tabak haar eerste vier rookvrije sites voorgesteld. Zo zal het voortaan ook verboden zijn om buiten te roken in Labiomista, De Uitdaging, het Vrouwencentrum en het SportinGenk Park. 

De stad Genk wil in de toekomst het roken zo veel mogelijk gaan weren uit het straatbeeld. “Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag. Wanneer zij andere jongeren en volwassen zien roken, dan wekt dat de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving”, zegt schepen van Sociaal Welzijn Ria Grondelaers (CD&V). “De stad Genk kreeg het label ‘Generatie Rookvrij’ omdat het kinderen de kans wil geven om rookvrij op te groeien.”

Geen boetes, wel sensibiliseren

Eén van de maatregelen in dit kader is het rookvrij maken van zoveel mogelijk plekken waar kinderen komen. Zo zal het voortaan in Labiomista, De Uitdaging, Het Vrouwencentrum en het SportinGenk Park ook verboden zijn om buiten te roken. In het SportinGenk Park werden alvast borden opgehangen die bezoekers erop wijzen dat er niet gerookt mag worden. Ook werden de asbakken weggenomen. “Kinderen en jongeren moeten kunnen sporten, spelen en zich amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt”, aldus schepen van Sport Kathleen Parthoens (CD&V). “Het SportinGenk Park vervult hierin een sterke voorbeeldrol, net omdat het een kindvriendelijke plek is. We gaan geen boetes opleggen, wel sensibiliseren. Wie niet zonder sigaret kan, zal worden verzocht om zich naar een rookzone uit het zicht van de kinderen te begeven.”

Elk jaar nieuwe rookvrije sites

De stad Genk wil hard meewerken aan een wereld waar kinderen rookvrij kunnen opgroeien. “Vandaag stellen we de eerste vier rookvrije sites voor, maar daar zal het natuurlijk niet bij blijven”, vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). “De Stad Genk zal tijdens deze legislatuur elk jaar enkele sites rookvrij maken. We betrekken telkens de bijhorende adviesraden om na te gaan op welke manier we verenigingen en organisaties kunnen stimuleren om ook hun eigen infrastructuur en terreinen rookvrij te maken. We rekenen op alle Genkenaren om voluit met ons mee te streven naar die 100 procent rookvrije generatie.”