Nieuws

Stad Genk verscherpt de strijd tegen de everzwijnen met drijfjachten en kooien

embed
door Margo Ombelets De stad Genk verscherpt de strijd tegen de everzwijnen. Nu de evers steeds dichter bij de woonkernen komen, stelt de stad een actieplan op. Zo gaat het een groepsaankoop organiseren voor omheiningen, komen er drukjachten en worden er kooien geplaatst. Op die manier wil het stadsbestuur de everzwijnenpopulatie in Genk onder controle krijgen.
Nieuws
  • «
  • Meer nieuws