Mobiliteit en Verkeer

Stad Peer start met uitvoering project ‘veilige schoolroutes’

De stad Peer gaat werk maken van veiligere fietsroutes naar school, om zo de fietsreflex bij jongeren aan te wakkeren. In overleg met de inwoners en de gebruikers van de schoolroutes werden de fietsknelpunten in kaart gebracht. Daaruit kwamen 29 knelpunten naar voren met een oplossing om elk punt veiliger te maken. In dat kader begint de stad vanaf vandaag met het aanbrengen van slemlagen.

“Slemlagen zijn okergele of rode fietssuggestiestroken die fietsers een duidelijke en zichtbare plaats geven op de rijbaan”, vertelt burgemeester Steven Matheï (cd&v). “Bovendien wordt de rijbaan zo visueel smaller gemaakt zodat chauffeurs hun snelheid aanpassen. We zijn erg tevreden dat we veiligheid van de fietsers op die manier kunnen verhogen en zo onze ambities van de fietsdeal met iedere Perenaar kunnen waarmaken.”

De aannemer gaat tot eind volgende week aan de slag in volgende straten: Kapelstraat, Sint-Trudostraat, Ambachtslaan, Monsstraat, Cremerdijk, Lookstraat, Oudestraat, Lindedorp, Kruisdijk, Muntstraat, Tettelstraat en Grotstraat.

Hinder beperkt

De hinder tijdens de werken blijft beperkt omdat deze slemlagen relatief snel opdrogen. Op de meeste plaatsen wordt er tijdelijk afwisselend verkeer doorgelaten en is er een parkeerverbod ingesteld. Alleen in de Sint-Trudostraat in Wijchmaal zal de aannemer de volledige rijweg tijdens de werken op dinsdag 5 juli afsluiten en is er een omleiding voorzien.

Bekijk hier de reportage over het project ‘veilige schoolroutes’ uit het TVL Nieuws van 24/11/2021: