Mobiliteit en Verkeer

Staking van De Lijn in Limburg: helft van de bussen rijdt niet

Een staking van de drie vakbonden zorgt voor ernstige hinder op het volledige net van De Lijn. Het busverkeer in Limburg is vanochtend sterk verstoord door de vakbondsactie.

De hinder is voelbaar op de streeklijnen in de hele provincie. Momenteel rijdt slechts de helft van de bussen. De hinder is het grootst op de stadsnetten: op de stadslijnen in Genk, Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren rijdt vrijwel geen enkele bus. De belbussen ten slotte, kampen in de hele provincie eveneens met grote hinder.

De vakbonden van De Lijn voeren actie tot en met maandag 3 juli tegen het voorstel van nieuwe cao voor De Lijn. Reizigers vinden een actuele stand van zaken via www.delijn.be.