Gezondheid

Sterftegraad longkankerpatiënten hoger in ziekenhuizen met minder ingrepen

Van alle ziekenhuizen die in 2014 longkankerchirurgie uitvoerden, komt bijna één op de drie niet aan tien ingrepen op een jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Zeer zorgwekkend, want in die ziekenhuizen heb je dubbel zoveel kans om te sterven als in ziekenhuizen die meer ingrepen uitvoeren. De Limburgse ziekenhuizen doen het goed in de lijst van het IMA.

Longkanker is in België de voornaamste oorzaak van kankersterfte bij mannen en de op een na voornaamste bij vrouwen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bekeek het verband tussen sterfte na een longkankeroperatie en het aantal door een ziekenhuis behandelde kankers. Uit de cijfers blijkt dat de sterftegraad in ziekenhuizen met minder dan tien operaties 6,4 procent is, terwijl die in ziekenhuizen met meer dan tien operaties 3 à 4 procent bedraagt.

Kankerpatiënten verwijzen

Het IMA raadt huisartsen aan om kankerpatiënten nog enkel te verwijzen naar centra die voldoende chirurgische ingrepen uitvoeren bij kankerpatiënten. De verdere verplaatsing die mogelijk het gevolg is, wordt door patiënten geaccepteerd. Lizy Cosemans, algemeen directeur CM Limburg: “Uit de grootschalige ledenenquête die wij in 2015 uitvoerden bij 6.392 Limburgers blijkt meer dan 55% van onze leden akkoord is met een verplaatsing van meer dan 50 kilometer (enkele reis) naar een kwaliteitsvol referentieziekenhuis.” 

Lijst Limburgse ziekenhuizen

In volgorde van de meeste operaties en dus volgens het IMA ook de beste expertise, zijn dit de Limburgse ziekenhuizen die voldoen aan de criteria om longkankerchirurgie uit te voeren: Ziekenhuis Oost - Limburg, Jessaziekenhuis, RZ Sint-Trudo, Mariaziekenhuis Noord-Limburg, AZ Vesalius, Ziekenhuis Maas En Kempen.