Mobiliteit en Verkeer

Tijdelijk extra parkings voor studenten in Hasselt

door Margo Ombelets

Vanaf 1 oktober 2019 verdwijnt de parking in de Vildersstraat omdat GONEXT op dit terrein haar nieuwe sportvelden ontwikkelt. Om de parkeervraag rond de campusomgeving ter hoogte van de Elfde-Liniestraat en de Vildersstraat op te vangen, zochten de PXL en stad Hasselt, samen naar een oplossing. Er worden twee tijdelijke parkeerterreinen voorzien voor de studenten en o.a. aan de Grenslandhallen werkt stad Hasselt aan een permanente oplossing.

“Door het verdwijnen van de parking aan de Vildersstraat verdwijnen er 450 parkeerplaatsen,” verduidelijkt Algemeen Directeur van PXL, Ben Lambrechts. “Daarom zijn we met stad Hasselt aan tafel gegaan om een oplossing te zoeken zodat de bereikbaarheid van PXL voor onze studenten en medewerkers verzekerd blijft.”

“Zo zijn we tot een tweeledige oplossing gekomen,” vult schepen van Mobiliteit en Parkeren, Marc Schepers, aan. “Enerzijds voorzien we twee parkeerterreinen in de directe omgevingen van de schoolcampussen Vildersstraat en Elfde Linie. Studenten en personeelsleden kunnen parkeren aan de oude brandweerkazerne aan de Boudewijnlaan en aan het terrein aan de Verwilghensingel tegenover het PXL-gebouw en naast de Metro-vestiging.”

Exclusieve parking voor PXL-studenten
Respectievelijk gaat het hier om 135 en 199 parkeerplaatsen exclusief voor Hogeschool PXL. Daarnaast is uiteraard ook het bestaande parkeeraanbod zoals de nabij gelegen Hawaï parking (175p) beschikbaar voor de studenten. Al deze parkings zijn gratis voor studenten en personeel PXL.

Parking Grenslandhallen
“Naast de tijdelijke parkeerterreinen, streven we naar een permanente, duurzame én veilige ontsluiting van o.a. de parking aan de Grenslandhallen,” vervolgt schepen Schepers van stad Hasselt. “Er was een grote eensgezindheid dat we op lange termijn moeten inzetten op duurzame mobiliteitsoplossingen. Daarom zullen we samen werk maken van sensibilisering van de studenten enerzijds en het voorzien van de nodige duurzame alternatieven anderzijds.”

Vanaf 1 oktober
“We zijn bij PXL zeer tevreden met de constructieve samenwerking. Maar let wel, tot 1 oktober blijft alles bij het oude en blijft de parking Vildersstraat ter beschikking,” aldus directeur Lambrechts. “De nieuwe regeling voor onze studenten en personeelsleden gaat in vanaf 1 oktober 2019. Het zal een kleine aanpassing vragen, maar door deze oplossing wordt het verlies van de 450 parkeerplaatsen ruimschoots goedgemaakt.”

In cijfers:

  • Vanaf 1 oktober 2019: 450 parkeerplaatsen verdwijnen aan de Vildersstraat, door werken van GONEXT
  • Vanaf 16 september stijging van de studenten- en personeelsaantallen vanwege de graduaatopleiding


Parkeeraanbod:

  • op eigen terrein PXL Vildersstraat (90 parkeerplaatsen)
  • oude brandweerkazerne aan de Boudewijnlaan: exclusief PXL (135 parkeerplaatsen)
  • Verwilghensingel tegenover het PXL-gebouw Business en naast de Metro-vestiging (199 parkeerplaatsen): exclusief PXL vanaf 16 september
  • Hawaï-parking (175 parkeerplaatsen): niet exclusief voor studenten
  • Parking Grenslandhallen