Human Interest

Truiense VZW Passhuis zamelt geld in voor opvang jongeren met autismespectrumstoornis

embed
door studioproduktie studioproduktie

De Truiense VZW Passhuis heeft zo'n 18.000 euro ingezameld om z'n werking te kunnen verderzetten. Het ouderinitiatief zorgt voor een praktische en morele opvang voor mensen met een autismespectrumstoornis. Herman, een van de organisatoren besloot om te voet naar compostella te wandelen en zo geld in te zamelen.