Gezondheid

Uitzendbureau voor chronisch zieken in Shopping 1 in Genk

In Shopping 1 in Genk is vandaag een pop-up uitzendkantoor voor chronisch zieken geopend. In het kantoor kunnen langdurig zieken terecht voor informatie over hoe zij weer aan het werk kunnen. Het initiatief komt van de christelijke vakbond ACV en Samana, de organisatie voor chronisch zieken en mantelzorgers.

70% ontslagen

Sinds januari 2017 is er een nieuwe wetgeving voor de re-integratie van chronisch zieke mensen op de werkvloer. Uit evaluatie blijkt dat deze regelgeving haar doel mist. Zo’n 70 % van de langdurig zieken wordt uiteindelijk ontslagen omwille van medische redenen. Volgens Samana en het ACV focussen de beleidsmakers eenzijdig op de verantwoordelijkheid van de zieken en niet op een foute aanpak van deze re-integratie. “De langdurig zieken worden als kostenprobleem bekeken. Daarom wordt er meer ingezet op repressie en controle in plaats van op preventie”, zegt Johan Tourné directeur van Samana.

Positieve aanpak

Samana en het ACV wensen dan ook een verbetering van de re-integratiewetgeving. “Langdurig zieken moeten met positieve maatregelen, begeleiding en ondersteuning terug in het zadel geholpen worden. Niet door hen op de sancties te wijzen die ze riskeren. Daar worden ze alleen nog maar zieker van.”

Het uitzendkantoor voor langdurig zieken blijft nog open tot 4 april.