Gezondheid

Vaccinatie eerstelijnszorg vanaf 15 februari in vaccinatiecentra

Vanaf 15 februari kunnen alle eerstelijnszorgverleners zich laten vaccineren in een van de vaccinatiecentra. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) vandaag aangekondigd in het Vlaams parlement. Zo goed als alle vaccinatiecentra hebben aangegeven operationeel te kunnen zijn tegen midden februari.

Eerst zal het 'frontliniepersoneel' aan bod komen. Dat zijn de zorgverleners die het meest fysiek contact hebben met hun patiënten. Het gaat dan over:

  • huisartsen
  • thuisverpleegkundigen
  • verzorgenden van de diensten voor gezinszorg
  • bepaalde specialisten buiten de ziekenhuizen die hoogrisisco contacten hebben met patiënten: namelijk neus-keel-oor, pneumo en pediatrie
  • tandartsen en mondhygiënisten
  • het personeel van de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra
  • de medewerkers van de overheid en de lokale initiatieven die plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen.

Het gaat om zo’n 50.000 mensen. Ongeveer 11.000 zorgverleners uit de eerste lijn, waaronder voornamelijk huisartsen en thuisverpleegkundigen, werden reeds gevaccineerd. De woonzorgcentra kregen de voorbije weken al de instructie om vaccindosissen die ze te veel hadden toe te dienen aan de eerstelijnszorgverleners in hun regio.