Gezondheid

Vaccinatiecampagne kostte 44,63 euro per Vlaming

De werkelijke kostprijs van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus in Vlaanderen bedroeg 44,63 euro per persoon. Bij de start van de campagne was de kostprijs nog geraamd op 61,85 euro. Dat melden Vlaams ministers van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) en van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

Deze cijfers hebben betrekking op de basiscampagne, en houden dus geen rekening met de boosterprik. Vlaanderen is bevoegd voor de vaccinaties, maar door overlappende bevoegdheden met de federale staat werd er een samenwerkingprotocol opgemaakt. In dat akkoord werd de kostprijs voor de basisvaccinatie per Vlaming geraamd op 91,67 euro. Hierin zitten de kosten van de vaccins zelf, tot de vaccinatiecentra en zelfs de communicatiecampagne.

Het Vlaamse aandeel in de kostprijs werd oorspronkelijk geraamd op 61,85 euro per basisvaccinatie. Maar door de hogere vaccinatiegraad in Vlaanderen, kon de Vlaamse overheid haar vaste kosten over meer Vlamingen verspreiden. Daardoor bedroeg de werkelijke kostprijs 44,63 euro. “We hebben met Vlaanderen in de vaccinatiecentra niet enkel minder kosten gemaakt dan voorzien, we hebben vooral een hogere vaccinatiegraad gehaald dan initieel gedacht. In de berekeningen zijn we uitgegaan van 4,5 miljoen Vlamingen, terwijl ondertussen al 4,8 miljoen Vlamingen een prik kregen”, vertelt minister Diependaele.

Vrijwilligers

Voor de totale kost van de prik, over alle overheden gespreid, daalt het bedrag zo van 91,67 euro naar 74,45 euro. De hele basiscampagne kostte Vlaanderen 214 miljoen euro. In de oorspronkelijke theoretische raming ging men nog uit van 290 miljoen euro. “Vooral de kostenpost van het medisch personeel is lager uitgevallen dan verwacht, doordat er relatief gezien veel meer vrijwilligers zijn komen helpen dan initieel gedacht. Daar mogen we als Vlamingen heel trots op zijn”, aldus Diependaele. ‘We hebben gekozen voor een vaccinatiecampagne dicht bij de mensen en met een aanklampend uitnodigingssysteem, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Onze vrijwilligers waren bovendien onze beste ambassadeurs. We mogen daar oprecht fier op zijn,’ besluit minister Beke.