Gezondheid

Vaccinaties in voorzieningen voor personen met handicap gaan vandaag van start

door Margo Ombelets

Vandaag wordt er in Vlaams-Brabant gestart met de vaccinatie in voorzieningen voor mensen met een handicap. Morgen zijn ook de twee eerste Limburgse voorzieningen aan de beurt. Er zal gevaccineerd worden in Home Monsheide in Peer, en in Dienstencentrum 't Klavertje in Houthalen-Helchteren. Midden maart - onder voorbehoud van een vlotte levering - zullen ruim 41.000 mensen over heel Vlaanderen hun eerste vaccin ontvangen hebben, waarna de tweede ronde volgt. 

"Ik ben tevreden dat we vandaag kunnen starten met het vaccineren in deze voorzieningen. Ook de VAPH-sector heeft immers sterk te kampen gehad - en nog steeds- met uitbraken van het coronavirus. Door de vaccinaties van de bewoners en personeel zullen we op termijn kunnen evolueren naar een aangepaste bezoekregeling, zodat onze bewoners, hun familie en ons personeel eindelijk meer contact kunnen hebben," zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke.

Opluchting overheerst
"Het is een enorme uitdaging om dit alles georganiseerd te krijgen. Maar met de collega’s kan ik stellen dat we opgelucht zijn dat al deze mensen- die met vele beperkingen geconfronteerd worden- nog in de eerste vaccinatiefase worden meegenomen. Voor wie dat nu helaas niet het geval is , zoals bv. mensen met een handicap die gebruik maken van een dagcentrum of die thuis verblijven en hun assistenten, kijken we samen met hen uit naar de opstart van de vaccinatiecentra. Dat zorgpersoneel en kwetsbaren daar eerst aan bod komen biedt ook voor hen perspectief," legt Karina De Beule van VAPH uit.

Over wie gaat het nu?
Het gaat om ruim 14.900 meerderjarigen met een handicap die dag en nacht verblijven bij hun voorziening of ouderinitiatief, net als degenen die sinds corona thuis verblijven, maar in gewone tijden bij een voorziening verblijven. Daarnaast worden ook de 18-plussers (+/-220) die verblijven in een 16-tal minderjarigen-voorzieningen meegenomen.

Tegelijkertijd is het in deze fase de beurt aan zo’n 25.900 personeelsleden die dagdagelijks zorg bieden. Het gaat dan om personeel uit de meerderjarigen voorzieningen, personeel uit de minderjarigen voorzieningen. Het personeel uit de dagcentra, in zoverre zij ook contacten hebben met de mensen die dag en nacht verblijven in de meerderjarigen voorzieningen, wordt eveneens meegenomen.

Waar en wanneer?
In totaal betreft het 209 voorzieningen (met vaak meerdere locaties) en 10 ouderinitiatieven. Deze week komen er daarvan 25 aan bod: 9 in West-Vlaanderen, 2 in Limburg, 6 in Oost-Vlaanderen, 4 in Antwerpen en 4 in Vlaams-Brabant. Deze voorzieningen worden beleverd vanuit 6 HUB-ziekenhuizen.

Het VAPH bereidt nu samen met Zorg en Gezondheid en de andere collectieve sectoren alles voor zodat ook in de komende weken alle vaccins op het juiste moment op de juiste plaats terecht komen. De overzichten zullen in functie van beschikbaarheid gepubliceerd worden op laatjevaccineren.be. "Uiteraard gaat deze planning onder voorbehoud van vlotte leveringen van de vaccins. Ook wanneer er een uitbraak is in een voorziening, kan de vaccinatie niet doorgaan, maar wordt deze later weer ingepland," aldus VAPH.

Dienst Zelfstandig Wonen
Voor de 5.800 mensen die gebruik maken van de dagcentra en de Diensten Zelfstandig Wonen is nog niets bekend. De 1.400 personeelsleden daar (die geen contact hebben met de voorzieningen waar mensen dag en nacht verblijven) worden meegenomen in de fase waarbij alle zorgprofessionals gevaccineerd worden via de vaccinatiecentra.