Gezondheid

Vanaf september kan iedereen naar psycholoog voor 11 euro per sessie

Wie nood heeft aan psychologische zorg zal vanaf september minder moeten betalen. Daarover is een akkoord bereikt tussen het Riziv, de FOD Volksgezondheid en de sector. Volwassenen hebben recht op 20 terugbetaalde sessies van 11 euro per sessie. Nu heb je voor een terugbetaling nog een doorverwijzing van de huisarts nodig, maar binnen een maand is dat dus niet meer noodzakelijk.

Het doel van het akkoord is hulpbehoevenden zo snel mogelijk verder te helpen. Ook de psychologen zelf reageren positief, want ze hopen dat de drempel om hulp te zoeken op deze manier verlaagt.

Meer hierover in het TVL-Nieuws van 12 uur 30 en 18 uur 30.