Politiek

Vergunning voor Badr-moskee in Hasselt geschorst

De raad voor vergunningsbetwistingen heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe Badr-moskee in de Mouterijstraat in Hasselt geschorst. Enkele buurtbewoners dienden beroep in bij de Raad en haalden hun gelijk. De voornaamste opmerkingen zijn het ontbreken van een mobiliteitsonderzoek en de ongeschiktheid van de Mouterijstraat voor een project van deze omvang.

Van bij de eerste plannen voor een nieuwe moskee in de Mouterijstraat kantten enkele bezorgde buren zich tegen het grootschalige project. Zo was het niet duidelijk aan hoeveel gelovigen het nieuwe ontmoetingscentrum plaats zou bieden. Sommige bronnen spraken van 4.000 gelovigen, wat de Badr-moskee één van de grootste in Vlaanderen zou maken. Ook heel wat mobiliteitsproblemen bleven volgens de buren onopgelost.

Stadsbestuur en deputatie

Een eerste bezwaar werd ingediend bij het stadsbestuur van Hasselt, dat de nodige bouwvergunningen toch toekende aan het project. Ook bij de deputatie haalden de wijkbewoners hun gelijk niet en de stedenbouwkundige vergunning werd ook daar afgeleverd.

Raad schorst bouwvergunning

Enkele buren gaven niet op en dienden een beroep tot nietigverklaring in bij de raad voor vergunningsbetwistingen. En daar haalden ze hun slag wel thuis. De Raad vernietigde de door het provinciebestuur afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Daarbij oordeelde de Raad alleen dat het afleveren van de vergunning niet volgens de juiste procedures gebeurde, het velt dus geen inhoudelijk oordeel over het dossier zelf.

Provincie

De bal ligt nu terug in het kamp van de provincie. Zij moeten binnen de 4 maanden opnieuw een beslissing over de vergunning nemen.