Mobiliteit en Verkeer

Verkeersongevallen tijdens lockdown zijn twee keer dodelijker

door Margo Ombelets

Het aantal verkeersdoden op onze wegen daalt tijdens het eerste trimester door de lockdown. De ongevallen waren wel veel ernstiger. Wie nu de baan op moet, heeft de neiging om sneller te rijden, omdat er minder verkeer is. Het Vias Institute roept daarom op om veilig te rijden.

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal doden ter plaatse op onze wegen met 6% gedaald tijdens het eerste trimester van 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal letselongevallen is zelfs met 12% gedaald. Deze dalingen zijn te wijten aan de lockdown, hoewel die maar 2 van de 13 weken van deze barometer omvatte. Zonder lockdown was het aantal doden gelijk gebleven en het aantal letselongevallen met 2% gestegen. De ongevallen tijdens de lockdown waren ook twee keer dodelijker dan de ongevallen voor deze periode.

Vias institute roept op tot extra voorzichtigheid tijdens de komende weken. Het verkeer is nog altijd minder druk en sommige bestuurders hebben daardoor de neiging om sneller te rijden. Dat heeft uiteraard negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Ongevallen waren 2 keer dodelijker tijdens de lockdown
De ongevallen tijdens de lockdown waren twee keer dodelijker dan voor deze periode. Als je kijkt naar het aantal doden per 1.000 letselongevallen, dan blijkt dat voor de eerste 2 weken van maart we uitkomen op 12 doden per 1.000 letselongevallen, terwijl dat cijfer voor de tweede helft van maart tijdens de lockdown 26 doden per 1.000 letselongevallen is. Het gevolg is dat over heel deze trimester bekeken de ernst sinds 2013 niet meer zo hoog geweest is. De mindere verkeersdrukte tijdens deze twee weken van de lockdown heeft er dus voor gezorgd dat sommige bestuurders veel te hard gereden hebben.

Aantal letselongevallen daalt overal fors in Vlaanderen
In Vlaanderen is er in Vlaams-Brabant een daling van het aantal doden (van 11 naar 6). In de andere provincies is er overal een quasi status quo. Het aantal letselongevallen is wel stevig gedaald in elke provincie. De grootste daling was er in Oost-Vlaanderen (-23%).

Verontrustende stijging van het aantal doden op de autosnelwegen
Ondanks twee weken van lockdown tijdens dit eerste trimester is het aantal doden op onze snelwegen de laatste 10 jaar nooit zo hoog geweest: 28 dit jaar ten opzichte van 25 in 2019.