Nieuws

Verkoop van capsules met lachgas aan jongeren wordt verboden

De commissie Gezondheid en Gelijke Kansen heeft een wetsvoorstel van MR, CD&V en N-VA goedgekeurd om de verkoop van metalen slagroomcapsules met lachgas aan minderjarigen te verbieden. De voltallige Kamer moet het voorstel wel nog goedkeuren, alvorens het verbod daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Dat kan ten vroegste volgende week gebeuren, tenzij de Europese Commissie oordeelt dat de andere EU-lidstaten hun toestemming moeten geven. Dan kan de definitieve goedkeuring nog enkele maanden op zich laten wachten. 

Lachgas of distikstofmonoxide is een goedkope drug die zeer populair is bij jongeren. Zij inhaleren het gas om in een roes terecht te komen. Het lijkt onschuldig maar dat is het helemaal niet. Het inhaleren van lachgas kan leiden tot neurologische problemen of zelfs permanente hersenschade. Distikstofmonoxide is een vergund geneesmiddel en een Europees erkend voedingsadditief. Dat maakt het zeer moeilijk om een totaalverbod te vragen, aangezien dit product ook als huishoudmiddel gebruikt kan worden. “Met een verbod op de verkoop van lachgas aan minderjarigen zetten we wel een eerste stap in het beschermen van onze jongeren”, zegt Genks kamerlid Nawal Farih (CD&V).

Farih steunde het voorstel om de verkoop aan jongeren te verbieden. “Met de goedkeuring van dit voorstel komt er ook op federaal niveau een wetgevend kader met specifiek aandacht naar jongeren toe. Vandaag kunnen steden en gemeenten via GAS-boetes optreden tegen misbruik, maar dat bleek niet voldoende.”

Een verbod alleen is volgens de Genkse niet genoeg. “We moeten ook inzetten op een goede samenwerking met de gemeenschappen, die bevoegd zijn voor de preventie en sensibilisering. Zowel preventie als alertheid komen voor ons op de eerste plaats. Daarom zal er voortaan ook een waarschuwingslabel te zien zijn op de capsules. Ook zullen er sancties volgen voor handelaren die zich niet aan het verbod houden.”